V prírode existuje leto, kedy rastlinky rastú rýchlo a prebieha reprodukcia; jeseň, kedy sa zbiera úroda a následne konzumuje; zimu, kedy takmer nič nerastie a zomiera,  potom príde jar, kedy sa rastliny znova prebúdzajú. Niektoré prežijú jednu sezónu, následne zomierajú a svoje pokračovanie si zabezpečia semienkami, ktoré vytvorili. Ľudia majú takisto svoje obdobia, keď sa narodia, vyrastú, rozmnožujú sa a postupne začnú upadať, starnúť až do okamihu svojej smrti.

Otázka znie: Je smrť definitívny koniec? Žijeme len jeden život a zhasíme ako plameň sviečok a prestaneme existovať? Tak aký je potom zmysel života, ak už nepokračuje?..

Viaceré kultúry a staroveké náboženstvá vyučovali a stále aj učia, že duša nezomiera, ale v momente smrti opustí telo, oddýchne si a ak sa cíti pripravená, vyberie si a vstúpi do novo počatého tela. Ako nová osoba opäť prejde cyklom narodenia, rastu, reprodukčnej fázy, úpadku a starnutia až po okamih smrti. Tento cyklus narodenia a smrti (reinkarnácia) pokračuje neustále a duša dozrieva a učí sa nové veci.To znamená, že každá osoba, ktorá žije práve teraz, má za sebou už niekoľko minulých životov. Aj vy ste už prežili niekoľko minulých životov. Viete ale, čo je to minulý život?

Čo je zmyslom reinkarnácie?

Reinkarnácia alebo prevtelenie poskytuje každej duši jednotlivca príležitosť naučiť sa niečo nové v každom cykle života. Pretože nemáme všetky odpovede, v ktoromkoľvek životnom cykle sa nachádzame, robíme určité chyby. V jednom životnom cykle môžeme byť zlým človekom, dokonca i vrahom, v ďalšom živote sa môžeme stať niekým lepším, v nasledujúcom živote svätým kňazom atď. V každom novom živote máme šancu zaplatiť za predchádzajúce chyby a naučiť sa niečo nové.

Reinkarnácia je spravodlivý spirituálny zákon, ktorý poskytuje každej duši príležitosť zlepšiť svoje konanie, nakoľko je to cesta k zjednoteniu s Bohom. Ak stretnete niekoho, kto je úprimný a nefalšovaný, milujúci a oddaný, pravdepodobne ste stretli niekoho, kto si zobral najviac, ako len bolo možné, zo všetkých lekcií v minulých životoch a vravíme tomu aj, že je stará-vyspelejšia duša.

Vy aj ja sme tu už boli, mnohokrát

Boli sme bohatí, boli sme chudobní, bieli, hnedí a čierni, muži a ženy, homosexuáli aj heterosexuáli. Bývali sme skoro na každom kontinente v rôznych životoch. Budeme sa neustále vracať, až pokým si nevyčistíme karmu a nespravíme skúšky z tejto školy fyzického života. Ak sa už nechceme vracať, musíme sa stať perfektnými v tomto živote a vstúpiť do Kráľovstva Nebeského. Musíme byť proaktívni a nie čakať milióny rokov a rásť slimačím tempom. Prečo?

Cieľom existencie je dosiahnuť jednotu so Stvoriteľom, Univerzálnou mysľou, ktorá je tiež známa ako “Boh”.

Chceme dosiahnuť, aby sme boli ako Ježiš alebo Budha, ktorí vedeli, kto sú a správali sa tak, aby to bolo absolútne v súlade s Božskými zákonmi.

Znamenia, že sme už niekedy žili minulý život

Väčšina ľudí neverí v reinkarnáciu. Napriek tomu, existujú ľudia, ktorí si pamätajú svoje minulé životy a ľudia, ktorí vnímajú znamenia, ktoré sa viažu s minulými životmi. Napríklad, niektoré deti si pamätajú určitú skúsenosť, ktorá im evokuje minulý život, do detailov a tento príbeh opisujú do takých presnosti, že niet ďalších pochybností, že naozaj žili minulý život, ktorý opisujú. Ako inak by troj či štvorročné dieťa vedelo, čo sa stalo na určitom mieste v určitom čase, dokonca aj s menami, ktoré boli dodatočne overené?

Tip: Náš Domov – film o človeku, ktorý zomrie a spoznáva svet ako “duša z druhého brehu”.

Niektorí ľudia si nepamätajú nič presné, ale majú sny, ktoré sa neustále vracajú a týkajú sa určitých miest, vyskytujú sa v nich tí istí ľudia a toto všetko sa zdá veľmi známe. Napriek tomu, že vo svojom aktuálnom živote nikdy nenavštívili žiadne takéto miesto a nemusia ani poznať ľudí, ktorí sa im zjavujú vo snoch. Expert hovoria, že tieto sny sa viažu na minulé životy, miesta a ľudí.

Niektorí ľudia zažijú déjà vu – pocit, že práve navštívili miesto, ktoré dokonale poznali aj napriek tomu, že v tomto živote na ňom vôbec neboli. Iní zasa zažijú pocit, že „vedia”, že tento pocit už predsa zažili v minulosti.

Iní pociťujú zvýšenú intuíciu, silné schopnosti predpovedať (vedomosť o budúcich udalostiach) a retro poznanie (povedomie o veciach, ktoré sa stali v minulosti) bez toho, aby im bola podaná nejaká informácia. Hovorí sa, že títo ľudia už majú za sebou veľa vecí a hlavne, dospeli ako duše.

Tieto znaky sú skvelými ukazovateľmi, ktoré si ľudia pamätajú na svoje minulé životy mnohými spôsobmi.

Nie je potrebné pamätať si každý minulý život

Len čo niektorí z nás pochopia koncept života a reinkarnáciu, radi by preskúmali svoje minulé životy, čo ak boli niekedy úžasnejší a skvelejší ako teraz? Poznáme veľa žien, ktoré tvrdia, že v minulom živote boli Kleopatrou! Ako je to možné? Je naozaj minulý život taký dôležitý?

Objavovanie minulých životov môže byť pomerne veľkým šokom

Predstavte si, že prídete na to, že ste boli chladnokrvný vrah alebo ste boli sťatý v boji či zožraný zaživa hrozným zvieraťom! Na toto neprídete len tak, že by ste to zažili počas nejakého sedenia s cieľom odhaliť váš minulý život. Táto nová informácia môže byť veľmi nepríjemná a spôsobiť nemalé problémy. Nakoniec, skoro nikto z tejto informácie nič nezíska, načo je dobré vedieť, čím sme boli v minulom živote? Či ste boli bohatý, chudobný, muž, žena, vrah alebo mních, ako to ovplyvní váš súčasný život?

Hoci práve niektorí ľudia sa snažia preskúmať svoj minulý život, ak sa im vyskytnú v živote problémy, ktorým nerozumejú. Ľudia pociťujú obavy, zdravotné problémy, úzkosť, závislosť alebo nevysvetliteľnú bolesť, zatiaľ čo ostatní tápajú vo vzťahoch. Ak terapeut nedokáže nájsť dobrý dôvod pre tento problém v súčasnom živote, pokúša sa vyvolať alebo zistiť, čo sa mohlo stať v živote minulom.

V mnohých prípadoch je dôvodom súčasného problému zistenie, že udalosť sa stala v minulom živote. Terapeut a dotknutá osoba potom môžu pracovať na probléme, aby odstránili efekty z minulého života na život súčasný. Iba v tomto prípade je potrebné preskúmať minulé životy.

TIP: Kniha MINULÉ ŽIVOTY - Vydajte sa na fascinujúcu cestu po svojich minulých životoch ...