Všetci sme isto počuli o existencii anjelov a archanjelov. Ale vedeli ste takisto, že je možné s nimi denne pracovať? Cieľom anjelských bytostí je pomáhať nám s nástrahami života a oni sú vždy k dispozícii a ochotní pomôcť. V hierarchii anjelských bytostí sú archanjeli vyššie ako anjeli. Koncovka – el v mene archanj-el znamená Boží. Všimnite si, prosím, že anjelské bytosti nemajú pohlavie, ale nanešťastie, keď dostávali mená, práve tieto mená si asociujeme s pohlavím. Preto Michael, Rafael, Gabriel atď. znejú ako mužskí anjeli. Napriek tomu musíme stále používať mužský ekvivalent, aj vďaka obmedzeniu v anglickom jazyku.

Pozrime sa dôkladnejšie, aké úlohy majú archanjeli v našich životoch:

Úloha Archanjela Michaela

Meno Michael v hebrejčine znamená „niekto, kto je ako Boh“. Špeciálna farba archanjela Michaela je modrá. Je považovaný za pravú ruku Božiu, ktorá poskytuje milosť, láskyplnosť, starostlivosť a otvorené srdce. Michael je archanjel, ktorý má na starosti nočný čas, severný smer, zimné obdobie, element vzduchu, naše sny a ochranu žien a detí. On je ten, koho sa dovolávame, ak chceme spoluprácu, zmierenie a mier, pretože nás povzbudzuje žiť v harmónii s ostatnými a so zemou. Zavolajte práve Michaela, keď vy alebo niekto iný potrebuje ochranu v konkrétnej situácii alebo počas cesty. Ak budete meditovať práve o Michaelovi, premýšľajte o  úžasnej veľkorysosti, starostlivosti, zdieľania a dostupnej pomoci druhým.

Poslanie Archanjela Gabriela v našich životoch

Gabriel v hebrejčine znamená spravodlivosť a právo Boha. Jeho špeciálna farba je biela. On je ten, ktorý kontroluje poludnie, letné obdobie, južný smer a element vody. Pri otcovi stoja archanjeli, Gabriel stojí na ľavej strane otca, a preto je ten, kto stanoví trest, na rozdiel od Michaela, ktorý chráni. Gabriel je anjel zjavenia a nádeje. Vyzvite ho, aby uzdravil nefunkčné rodiny. Je tiež anjelom podnikania, preto ak chcete uspieť v akomkoľvek svojom obchodnom úsilí, môžete sa obrátiť na archanjela Gabriela.

O archanjelovi Rafaelovi

Rafael je archanjel zodpovedný za večer, jesenné obdobie, západný smer a prvok Zeme. Archanjel Rafael znamená, že Boh uzdravuje. Jeho špeciálna farba je zelená. Je archanjelom, ktorý má na starosti liečenie, takže ho môžete vyzvať k liečbe ľudí, zvierat a zeme. Môžete ho tiež poprosiť o to, aby vám požehnal akúkoľvek formu uzdravenia, či ide o operáciu, bylinkárstvo až po rituálne umývanie rúk. Požehnáva rast a transformáciu a preto môže byť vzývaný, aby požehnal akýkoľvek projekt alebo zmenu, do ktorej ste zapojený. Rafael prináša pohodlie a ochranu každému, kto je fyzicky, duchovne alebo emocionálne zranený, preto ho vyzývame na duševné, emocionálne a fyzické uzdravenie seba aj iných.

Úloha archanjela Uriela v našich životoch

Uriel je archanjel zodpovedný za ráno, východné smery, jar a element ohňa. Jeho špeciálna farba je žltá a jeho meno znamená svetlo Božie. Pretože on je svetlom Boha, môžete ho vzývať, keď chcete zvýšiť vaše povedomie o Božom princípe. Požehnáva svet vedy, ekonómie, politiky, politickej reformy a lekárskeho výskumu. Preto ho môžete vzývať, keď chcete zlepšiť ekonomiku krajiny alebo keď sa venujete vedeckému výskumu. Uriel požehnáva našu myseľ, takže ho vzývajte, keď študujete alebo ak potrebujete duševnú jasnosť v kritických časoch. Uriel povzbudzuje sociálnu rovnosť, preto je dobré ho vzývať, keď čelíte situáciám, v ktorých vládne nerovnosť. Archanjeli nám pomáhajú pri hľadaní nášho smeru v živote, preto ho požiadajte o pomoc, ak si nie ste istí, akým smerom by ste sa radi vybrali.

Ako nám pomáha archanjel Chamuel

Chamuel znamená ten, ktorý vidí Boha. On je ten, kto vidí lásku Božiu a je archanjelom, ktorý prináša lásku, súcit, milosrdenstvo a odpustenie v každej situácii. Jeho špeciálna farba je svetlo ružová. Ak si uvedomíte, že čelíte pocitom sebectva alebo seba-odsúdenia alebo máte nízke sebavedomie, archanjeli ako Chamuel môžu pomôcť tieto pocity zminimalizovať. Má víziu vševedomia, ktorá vidí vzájomnú prepojenosť medzi všetkými vecami a robí ho skvelým pomocníkom pri liečbe rozbitých vzťahov, pri znovuobnovení lásky vo vzťahoch a vie pomôcť aj pri hľadaní lásky alebo nových priateľov. Ak ste obeťou ohovárania a zlomyseľnosti alebo všeobecného nedorozumenia, požiadajte práve tohto archanjela lásky o ochranu. Ak potrebujete silu a odvahu čeliť náročným situáciám, požiadajte o pomoc práve Chamuela.

O archanjelovi Jofielovi

Jofiel znamená krása Boha. Je zodpovedný za umenie a umelcov. Jeho špeciálna farba je zlatožltá. Toto je archanjel, na ktorého sa obráťte, ak chcete zachovať krásu vo svojom živote alebo vytvoriť krásne prostredie, alebo ak chcete jednoducho len premýšľať o krásnych myšlienkach a pozitívne. Ak ste umelec (spisovateľ, maliar, skladateľ, dizajnér, atď.) a potrebujete inšpiráciu, zavolajte archanjela Jofiela na pomoc. Ak je váš život chaotický, zavolajte Jofiela, aby nastolil pokoj a lepšiu organizáciu okolo vás. Ak chcete premýšľať kreatívne a inovatívne alebo potrebujete kreatívne riešenie problému, archanjeli sú tu pre vás a práve Jofiel vám môže priniesť múdrosť a posun v perspektíve.

Archanjel Zadkiel

Zadkiel znamená spravodlivosť Božia. Farba archanjela Zadkiela je fialová. V judaizme je známy ako anjel milosrdenstva, dobročinnosti a pamäte. Takisto predstavuje odpustenie, spravodlivosť, alchýmiu, slobodu a transformáciu. Zavolajte práve Zadkiela, ak sa chcete oslobodiť od karmy alebo ak chcete odpustenie a milosť za akékoľvek hriechy. Ak ste sa pustili na cestu transformácie, obráťte sa na transmutujúcu moc Zadkiela, aby vás očistil a premenil vás na novú osobu. Potrebujete spravodlivosť za zlo, ktoré ste urobili? Potom požiadajte Zadkiela, aby zasadol a obhajoval vás počas vášho prípadu na súde.

Archanjeli sú vždy k dispozícii a ochotní nám pomôcť kedykoľvek ich potrebujeme

To je ich dôvod pre existenciu. Môžeme požiadať každého archanjela, aby nám pomohol s podnikaním, zdravím, vzťahmi, emóciami, odvahou, spravodlivosťou alebo všetkým, čo potrebujeme. Volanie archanjelov je jednoduché, pretože zahŕňa meditáciu. Niektorí ľudia majú radi komplikované rituály, aby mohli vzývať archanjelov. To však nie je potrebné, pretože môžeme jednoducho odísť do tichého prostredia a zavolať akéhokoľvek archanjela bez váhania. Archanjeli sú tu pre nás.

Tip: Knihy o Archanjeloch a Anjeloch nájdete aj v kníhkupectve Martinus:

www.martinus.sk