Solfeggio frekvencie – Počuli ste už niekedy to slovo? Pred spôsobom, ktorý sa používa v súčasnosti (7 tónová hudobná stupnica do re mi fa sol la ti) tu bola 6 tónová – ut re mi fa sol la. Stupnicu vyvinul benediktínsky mních Guido d´Arezzo niekedy okolo rokov 991 až 1050 n.l. Predpokladá sa, že táto stupnica bola používaná gregoriánskymi mníchmi pre vytvorenie zborovej hudby počas meditácií v stredoveku.

Pôvodná šesť-notová stupnica Solfeggio preniká hlboko do podvedomia a vyvoláva emocionálne reakcie, ktoré niekedy sú ťažšie kontrolovateľne.

Zborový spev mal veľmi silné spirituálne účinky na ľudí v stredoveku, pretože odstraňoval prekážky, ktoré spôsobovali oddelenie od Zdroja”, čo sa prirodzene nepáčilo moci Vatikánu.

Neskôr bola hudobná stupnica zmenená na do re mi fa sol la ti ako ju poznáme dnes. To je ten dôvod, prečo sa Solfeggio frekvencie strácajú” a ako sa vyparili počas storočí. Zvukový experti tvrdia, že moderné melódie spôsobujú disharmóniu, nekritické myslenie zmiešané s potláčaním emócií, prílišným strachom a chabým uvedomením. Toto všetko by sa dalo zhrnúť do jedného slova – choroba.

Starodávne Solfeggio frekvencie boli znovuobjavené Dr. Josephom Puleom v 70-tych rokoch dvadsiateho storočia. Jeho poznatky boli spísané do knihy Healing Codes for the Biological Apocalypse od Dr. Leonarda Horowitza. Vďaka úsiliu Dr. Josepha Pulea môžeme dnes profitovať z používania týchto hudobných tónov.

HUDOBNÉ MELÓDIE MAJÚ UNIKÁTNE VIBRAČNÉ FREKVENCIE

 Zvuk je energia a každá melódia je prepojená s určitou vibračnou frekvenciou. Pionier vo zvukovej terapii David Hulse mal viac ako 40 ročnú skúsenosť so zvukovou terapiou, v ktorej boli frekvencie opísané takto: Ut = 396Hz, re = 417Hz, mi = 528Hz, fa – 639Hz, sol = 741Hz, a la = 852Hz.

SOLFEGGIO FREKVENCIE LIEČIA ĽUDÍ ORIGINÁLNOU CESTOU

Všetko vrátane ľudí je energia. A to je dôvod, prečo všetko okolo nás vibruje. Ľudia vibrujú na konkrétnej frekvencii a energia rôzne ovplyvňuje telo, myseľ a emócie. Situácie, trauma, hudba, jedlo a radiácia nás ovplyvňujú z energetického hľadiska a v niektorých prípadoch aj na bunečnej úrovni. Takto nás ovplyvňujú Solfeggio frekvencie:

UT = 396HZ

Táto hudobná melódia urobí zo žiaľu radosť a oslobodí nás od viny, strachu, negatívnych myšlienok a prekážok na ceste k sebarealizácii, ktorá nás dostala tam kde sme dnes. Posilňuje schopnosť dosahovať naše ciele. Počúvajte túto melódiu ak sa chcete zbaviť strachu, viny, smútku a bolesti.

RE = 417HZ

Táto melódia nás prinúti zmeniť sa pomocou očisty nášho energetického poľa a buniek, očistou od traumatických zážitkov a očistou od deštruktívnych vplyvov minulých udalostí. To pomáha bunkám správne fungovať a taktiež nás to pripája na neobmedzený zdroj energie, ktorý nám pomáha zmeniť sa.

MI = 528HZ

Tento tón, ktorý vibruje na frekvencii 528Hz opravuje našu DNA, čo spôsobuje vzostup životnej energie, čistú myseľ, zlepšenie kreativity, väčší vnútorný mier, chuť tancovať a oslavovať. Taktiež prináša zmenu k lepšiemu tak, že povzbudzuje predstavivosť a intuíciu. Vedeli ste, že biochemici naozaj používajú túto frekvenciu aby napravovali DNA?

FA = 639HZ

Tento hudobný tón, ktorý vibruje na frekvencii 639Hz prináša porozumenie, toleranciu a lásku. Taktiež zlepšuje vzťahy s rodinou, partnerom, priateľmi a spoločnosťou. Takisto zlepšuje komunikáciu buniek s vonkajším prostredím.

SOL = 741HZ

Tento tón odstraňuje toxíny a elektromagnetickú radiáciu z buniek, čo vyúsťuje k celkovému zlepšeniu zdravia. Dokonca môže povzbudiť osobu, aby sa začala zdravšie stravovať. Taktiež zlepšuje schopnosť človeka riešiť problémy a prináša silu vyjadriť sa, čo taktiež znamená stabilný život.

LA = 852HZ

LA, ktoré vibruje na frekvencii 852Hz prebúdza intuíciu, čo umožňuje osobe vidieť a rozpoznať ilúzie a falošných ľudí. Taktiež umožňuje komunikáciu s Duchom a vzbudzuje uvedomelosť. Pomáha bunkám transformovať sa na vyššiu úroveň.

OSTATNÉ MELÓDIE 174HZ, 285HZ A 963HZ

Dodatočný výskum od Dr. Leonarda Horowitza hovorí, že objavil 3 ďalšie Solfeggio frekvencie – Si (963Hz), 174 Hz a 285Hz.

Si, ktoré vibruje na frekvencii 963Hz a prináša dokonalosť do vášho tela a taktiež zjednotenosť s Duchom.

285Hz lieči tkanivá v tele a vracia ich do pôvodného stavu, zvyšuje sa energia a to spôsobuje omladzovanie. Táto frekvencia je veľmi užitočná na rezné rany, popáleniny a ostatné zranenia, ktoré poškodzujú tkanivá.

 174Hz je prírodné anestetikum, ktoré potlačuje fyzickú a energetickú bolesť.

Pozri taktiež článok: MINULÝ ŽIVOT: JE MOŽNÉ, ŽE SME UŽ NIEKEDY ŽILI NA TOMTO SVETE?

OBNOVTE SVOJE ZDRAVIE SO SOLFEGGIO FREKVENCIAMI

Je zrejmé, že tieto frekvencie sú silné. Našťastie pre nás, jedna zo starovekých posvätných piesní, taktiež známa ako The Hymn to St. John the Baptist”, bola znovuobjavená. Je známa ako jedna z najinšpiratívnejších piesní (hymien), ktorá bola kedy napísaná. Táto pieseň obsahuje všetkých 6 pôvodných Solfeggio melódií.

Ako je spomenuté vyššie, Solfeggio melódie môžu mať pozitívny vplyv na každý aspekt ľudského života a priniesť rovnováhu, zdravie, intuíciu, kreativitu a vyššiu spiritualitu. Ak máte nejaký problém, vyhľadajte frekvenciu pre váš daný problém a pustite si hudbu. Čoskoro sa daná situácia dá do poriadku. Potom sa môžete sústrediť na ďalšiu oblasť svojho života, ktorá potrebuje liečbu. Nie je to len fyzické liečenie, ale taktiež emocionálne, mentálne a spirituálne liečenie.

Ak chcete priniesť harmóniu, zdravie a bohatstvo do vášho života, budete musieť nahradiť neharmonickú západnú hudbu s čistou, harmonickou Solfeggio hudbou. Nechajte hudbu, aby sa stala vašim nástrojom na pozdvihnutie ľudskej prirodzenosti a ako metóda na prepojenie so Zdrojom. Taktiež si môžete obstarať kryštály, v ktorých sú obsiahnuté Solfeggio frekvencie. Hneď teraz si môžete vyskúšať efekt 528Hz melódie Solfeggio stupnice, ak napíšete do YouTube “528Hz.” Nájdete zopár videí, ktoré obsahujú túto liečivú frekvenciu. Užívajte!